ซูเปอร์โพล ชี้ คนส่วนใหญ่ เห็นด้วย ม็อบนักศึกษา ไล่รัฐบาล - ข่าวล่าสุด

Breaking

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

ซูเปอร์โพล ชี้ คนส่วนใหญ่ เห็นด้วย ม็อบนักศึกษา ไล่รัฐบาลวันที่ 25 ก.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ม็อบเยาวชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,308 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.0 ระบุ ไม่มี เยาวชนมากันเอง ในขณะที่ร้อยละ 23.0 ระบุมี เช่น ต่างชาติ นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวการเมือง ที่น่าพิจารณาคือ ข้อแนะนำต่อ ม็อบเยาวชน กับ สถาบันหลักของชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.1 ระบุ อย่าพาดพิง อย่าก้าวล่วง สถาบันหลักของชาติ ในขณะที่เพียงร้อยละ 1.9 ระบุแล้วแต่ม็อบเยาวชนใช้ดุลพินิจ

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง คณะบุคคลที่พร้อมออกมาปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.7 ระบุประชาชนทุกคน รองลงมาคือร้อยละ 84.3 ระบุทุกภาคส่วน ร้อยละ 82.5 ระบุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 82.1 ระบุ กองทัพ และร้อยละ 81.2 ระบุเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.9 เห็นด้วยกับ ม็อบเยาวชน ถ้าโจมตีรัฐบาล เช่น การแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีขณะชาวบ้านกำลังเดือดร้อน ทุกข์ยาก การกดดันต่อรองให้มีการลาออกจากตำแหน่ง ความล้มเหลวแก้เศรษฐกิจ และการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นต้น

class="size-full wp-image-4289 aligncenter" data-recalc-dims="1" height="226" src="https://i1.wp.com/www.jangkhao.org/wp-content/uploads/110228788_2409471282688358_9020900909660584723_o-2.jpg?resize=640%2C362&ssl=1" width="400" />


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét