โพลชี้คนหนุนนักศึกษาชุมนุม แต่98%ไม่อยากให้พาดพิงสถาบัน - ข่าวล่าสุด

Breaking

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

โพลชี้คนหนุนนักศึกษาชุมนุม แต่98%ไม่อยากให้พาดพิงสถาบัน
เมื่อวันที่ 24 กค 2563 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องม็อบเยาวชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน  ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,308 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่า  ร้อยละ 77.0 เชื่อว่า ไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง เยาวชนมากันเอง ร้อยละ 23.0 เชื่อว่ามี เช่น นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวการเมือง

ทั้งนี้ ยังพบว่า ประชาชน มีข้อแนะนำต่อ ม็อบเยาวชน กับ สถาบันหลักของชาติ โดย ร้อยละ 98.1 ระบุ อย่าพาดพิง อย่าก้าวล่วง สถาบันหลักของชาติ ขณะที่เพียงร้อยละ 1.9 ระบุ แล้วแต่ม็อบเยาวชนใช้ดุลพินิจ  นอกจากนี้ ร้อยละ 85.7 ระบุ คณะบุคคลที่พร้อมออกมาปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ คือประชาชนทุกคน,ร้อยละ 84.3 ทุกภาคส่วน, ร้อยละ 82.5 ผู้ตอบแบบสอบถาม, ร้อยละ 82.1  กองทัพ และร้อยละ 81.2 ระบุเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ ตามลำดับ

และประชาชนมากถึง ร้อยละ 53.9 เห็นด้วยกับ ม็อบเยาวชน ที่โจมตีรัฐบาล เช่น การแย่งตำแหน่งรัฐมนตรี ขณะชาวบ้านกำลังเดือดร้อน ทุกข์ยาก การกดดันต่อรองให้มีการลาออกจากตำแหน่ง ความล้มเหลวแก้เศรษฐกิจ และการต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน

ขอบคุณที่มา Super poll

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét