ตรวจสอบสิทธิ รับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3000 - ข่าวล่าสุด

Breaking

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

ตรวจสอบสิทธิ รับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3000

ตรวจสอบสิทธิ รับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3000

หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี ครม. เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID คนละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,781,881 คน แบ่งออกเป็น

1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย

2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย

3.คนพิ การที่มีบัตรประจำตัวคนพิ การ 1,330,529 ราย

กลุ่มเปราะบาง

ล่าสุด รัฐได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารให้กลุ่มเปราะบางแล้ว ส่วนผู้ที่เคยรับแบบเงินสดผ่านหน่วยงานท้องถิ่น จะได้รับเงินภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ คาดว่าสามารถจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางครบทุกคนภายในสิ้นเดือนนี้

กลุ่มเปราะบาง


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét