เสนอ ต่อพรก.ฉุ กเฉิ น เพิ่ มอีก 1 เดือ น เยีย วย าเพิ่ม 5000 - ข่าวล่าสุด

Breaking

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

เสนอ ต่อพรก.ฉุ กเฉิ น เพิ่ มอีก 1 เดือ น เยีย วย าเพิ่ม 5000


เสนอ ต่อพรก.ฉุกเฉิน เพิ่มอีก 1 เดือน เยียวย าเพิ่ม 5000

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา ได้มีรายงานมาว่า ในที่ประชุม คณะกssมการ เฉพาะกิจ พิจารณา การผ่อนคลาย การบังคับ ใช้มาตรการ ป้องกัน ซึ่งได้ข้อสรุป เตรียมที่จะเสนอ ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน ที่จะหมดอายุภาย วันที่ 31 ก.ค 63 นี้ และจะต่อออกไปอีก 1 เดือน

ทางด้าน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้ออกมากล่าวว่า ในขณะนี้ มีความคิดเห็น ของประชาชน ออกมาเป็น 2 กลุ่ม คือ ให้เปิดประเทศ และให้มีการค้าขาย เพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ซึ่งก็มีคำถามว่า ทางเปิด ศบค. จะรับมื ได้อีกหรือไม่ และ มีอีกกกลุ่ม ที่ต้องการ ให้ยังมีการปิดประเทศต่อ

นพ.ทวีศิลป์ ได้กล่าวตอบมาว่า ในคำถามที่ว่า ปิดประเทศ เป็นไปไม่ได้ โลกของเรา ต้องทำการค้า ซึ่งกัน และ กัน ประเทศ ก็เหมือนบ้าน ซึ่งจะไม่ไปมา หาสู่กันเลย ไม่มีทาง เราไม่สามารถที่จะปิดได้ แต่ก็จะปิดเฉพาะพื้นที่ ที่สำคัญเท่านั้น และเราก็ต้องรู้ให้เร็วว่า ก่อนจะมีการแพร่ออกไป หากเรารู้เร็ว จะจำกัด ขอบเขตใว้ได้ เพื่อที่จะเข้าไปจัดการ แต่ หากมีการระบาด ขึ้นมา เรากำลัง มีการพิจารณา ว่า หากปล่อยให้ มีการติดเชื้อ ได้วันละ เท่าไหร่ จึงจะรับมือใว้ได้

ในเบื้องต้น คิดว่า ตัวเลขที่จะรับมือได้ คือ 30-50 คน ซึ่งทางคณะกssมการฯ ได้กำลังพิจารณากันว่า จากเตียง และ บุคลาการ ทางการแพทย์ ที่มี หากมีตัวเลข อยู่ที่หลักสิบ สะสมกันไป ยังพอที่จะไหว กับการบริหารจัดการ และสภาพเศรษฐกิจ จะต้องไปต่อได้ จะต้องไปได้ สองอ ย่า ง นี้ จะต้องสมดุลกัน

อย่างไรก็ตาม ในการที่จะมีการเยียวย า ออกไปอีก 1 เดือน นั้น ทางคลังได้นำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอาจจะมีการเพิ่มเงินเยียวย า อีก 1 เดือน อย่างไรก็ตามคงต้องรอทางคลังออกมาชี้แจ้งเงื่อนไขดังกล่าวอีกครั้งนั่นเอง


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét